Değerlerimiz

POWER-COLLOID

Kalıcı ve sürdürülebilir bir yüzey kaplaması için yeni ölçüt

ÇEVRE ODAKLIDIR

Çevreye zarar vermeyen ürünler üretiyoruz. Ürünlerimiz çevreyi koruyor. POWER-COLLOID’in bütün unsurları biyolojik olarak iyi geçimli olup çevreye zararlı madde bırakmaz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRDİR

Ürünlerimizin sürdürülebilirliğini garanti ediyoruz. POWER-COLLOID uzun süre kalıcıdır ve böylelikle de kaplanan yüzeylerin ve yapıların ömrünü belirgin ölçüde uzadır.

KALİTE

Ürünlerimizin ve sürekli inovasyonlarımızın kalitesini garanti ediyoruz.

Günümüzde yaygın olan reçine bazlı basınçlı su sızdırmazlıklarının uzun işlem ve kurutma sürelerine ihtiyaçları olduğu gibi bunlar hem darbeye dayanıklı değillerdir hem de tercihen uygulandıkları madeni zeminlerden farklı esneme özelliklerine sahiptirler ve bu nedenle de görece sınırlı bir ömürleri vardır.

POWER-COLLOID çimento bazlı saf madeni bir ürün olup böylelikle kaplanan madeni yüzeylere en yüksek derecede yapışma özelliğiyle öne çıkar ve yüksek bir mekanik dayanıklılığa ve böylelikle de uzun bir ömre sahiptir.

POWER-COLLOID ayrıca maliyetlerin azaltılmasına da yardımcı olur: bir yandan kısa işleme süresi ve hızlı kuruma özelliği öte yandan da kaplanan yüzeyin çabucak kullanılabilir hale gelmesi sayesinde (örneğin anhidrit şap veya bodrum sızdırmazlıkları gibi diğer ürünlerle yapılan kaplamalarda bekleme süresi 6 hafta iken POWER-COLLOID kaplamalarda bekleme süresi 2 gündür).

Ve: POWER-COLLOID zararlı difüzyonlara neden olmaz.