Aside dayanıklı kaplama (biyogaz tesisleri/yemlikler)

Aside dayanıklı kaplama  (biyogaz tesisleri/yemlikler)

POWER-COLLOID KAPLAMA YAPILARI PH3 DEĞERİNE KADAR AGRESİF ORTAMLARDAN KORUR.

Biyogaz tesislerindeki mısır silolarında ve ağıllardaki yemliklerde ortaya çıkan nem nedeniyle asetik asit ortaya çıkar. Bu asit yüzeylere yoğun bir şekilde zarar verir ve beton yapıları kemirir.

  • Neme ve baskı oluşturan suya karşı kalıcı bir korozyon koruması sağlar (DIN 1048 T5).
  • Yoğuşum suyu ve tuzlu suya karşı kalıcı dayanıklılığa sahiptir (DIN EN 1340).
  • DIN EN13892-2 uyarınca yüksek basınç ve bükme-çekme direncine sahiptir.
  • Sürtünme aşınmasına karşı yüksek dirence sahiptir.
  • Karbonizasyona karşı korur (0,00 mm nüfuz derinliği).
  • Yüksek CO2 direncine sahiptir.
  • Mekanik etkilere karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir.